Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε τον εγκεκριμένο από την ΓΣ ισολογισμός της εταιρικής χρήσης του 2016.

Ισολογισμός 2016