Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωση τις αποφάσεις για την τελική παράταση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που η χρηματοδότησή τους ξεκίνησε στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και συνεχίζεται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία: