Με τις υπ' αριθ. 2609/17-11-09 & 2610/17-11-09 αποφάσεις της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κας Μπατζελή, ολοκληρώθηκε η α΄ φάση αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4 “ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013. Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προκύπτει ότι στη β΄ φάση συνεχίζουν οι προτάσεις δεκατριών Ομάδων Τοπικής Δράσης, ως ακολούθως:

 

Ομάδες Τοπικής Δράσης που συνεχίζουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού

 1. ΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.
 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
 5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ
 6. ΕΤΑΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ & ΕΝΑ ΧΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 7. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
 8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ
 9. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
 10. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
 11. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
 12. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 13. ΑΝΑΙΤ Α.Ε.

 

Ομάδες Τοπικής Δράσης που αποκλείστηκαν από την επόμενη φάση του διαγωνισμού

 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
 2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
 3. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ ΑΕ)