Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε την Υ.Α. που αφορά τις διαδικασίες και τους όρους υλοποίησης των δημοσίων επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER, για τις σχετικές δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ.

Υ.Α. ΜΕΤΡΟΥ 19.2. – Δημόσιες επενδύσεις ΠΑΑ