Στα ακόλουθα αρχεία μπορείτε να δείτε τις αποφάσεις για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του ΑΞΟΝΑ 3 και του ΑΞΟΝΑ 4 του ΠΑΑ, που πέρασαν ως έργα γέφυρα στη νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020):

ΑΞΟΝΑΣ 3 (Μέτρο 311)

ΑΞΟΝΑΣ 3 (Μέτρο 312)

ΑΞΟΝΑΣ 3 (Μέτρο 313)

ΑΞΟΝΑΣ 4 (LEADER)