Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε, στην Αθήνα, η Γενική Συνέλευση του Δικτύου των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) LEADER, με κύριο σκοπό την εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής.

Η Συντονιστική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

 • Πρόεδρος: Μιχάλης Σκορδάς
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Μπερέτσος Μαρίνης
 • Μέλη: Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος, Καραγιάννη Γεωργία, Κιοσέογλου Ιορδάνης, Περιμένης Αναστάσιος, Κουτής Βάιος

Η θητεία της Συντονιστικής Επιτροπής είναι τριετής.

Στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 46, Άκυρα/Λευκά: 0

 1. Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος (Αιτωλική Αναπτυξιακή):                  37
 2. Σκορδάς Μιχάλης (Αναπτυξιακή Καβάλας):                                     35
 3. Καραγιάννη Γεωργία (Αναπτυξιακή Χαλκιδικής):                           33
 4. Κιοσέογλου Ιορδάνης (Αναπτυξιακή Πέλλας):                                  32
 5. Περιμένης Αναστάσιος (Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου):  31
 6.  Κουτής Βάιος (ΚΕΝΑΚΑΠ – Τρίκαλα):                                               30
 7. Μπερέτσος Μαρίνης (Αναπτυξιακή Πάρνωνα):                                29
 8. Τσιμπρή Ηρώ (Αναπτυξιακή Αχαϊας):                                                  23