Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης που έχει θέσει σε εφαρμογή η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ για το σχεδιασμό δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων & προγραμμάτων, που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22/02/2010 η 1η συνάντηση, με τη συμμετοχή ιδιοκτητών μονάδων διανυκτέρευσης της περιοχής των Δήμων Ναυπάκτου, Ανιτρρίου, Χάλκειας, Πυλήνης, Πλατάνου, Αποδοτίας & Δομνίστας.

Η 1η συνάντηση είχε ως θέμα “Σχεδιασμός ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, που συνεισφέρουν στην τουριστική ανάπτυξη της ευρτύτερης περιοχής”.

Τα κύρια γενικά πορίσματα της συνάντησης ήταν:

 • η βελτίωση της οδοποιίας στους ορεινούς όγκους
 • η προώθηση παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού
 • η ανάδειξη των μονοπατιών της περιοχής και η εξασφάλιση της επισκεψιμότητάς τους καθόλη την περίοδο του έτους
 • η σήμανση των μονοπατιών
 • η ανάδειξη πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου (π.χ. υδρόμυλοι)
 • η ενσωμάτωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των πολιτιστικών συλλόγων στο τουριστικό προϊόν της ευρύτερης περιοχής
 • η διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μέσω της ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού (ιπποτουρισμός, mountain bike, περιήγηση κλπ)
 • η ανάπτυξη του αγροτουρισμού, μέσω της δημιουργίας επισκέψιμων αγροκτημάτων
 • η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου από τις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής
 • η δημιουργία μονάδων διανυκτέρευσης με παράλληλη παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού (π.χ. mountain bike, ιπποτουρισμός)
 • η δημιουργία τουριστικού γραφείου με εξειδίκευση στον οικοτουρισμό
 • η εκπαίδευση προσωπικού για τις ανάγκες ανάπτυξης του οικοτουρισμού (π.χ. οδηγοί βουνού)
 • η διαμόρφωση τουριστικών προγραμμάτων, με έμφαση στα τουριστικά προγράμματα οικοτουρισμού
 • η υλοποίηση στοχευμένου προγράμματος προβολής του τουριστικού προϊόντος της περιοχής
 • η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ιδία κατανάλωση, με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους των τουριστικών μονάδων

 

Η 2η συνάντηση στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί εντός του Μαρτίου. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την 1η εβδομάδα του Μαρτίου στην ιστοσελίδα της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ.