Η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία αφορά επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων είναι από 2/5/2018-31/8/2018. Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΕΩΣ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής πρόσκλησης).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα αρχεία που συμπεριλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος