Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2018 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017