Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων δημοσίου χαρακτήρα, έως την 1η Οκτωβρίου 2018. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ