Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνεδριάζει την Πέμπτη 27/9/2018, με κύριο θέμα την παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δημόσεις επενδύσεις. Νέα καταληκτική ημερομηνία αναμένεται να οριστεί η 30/11/2018.

Σε κάθε περίπτωση, η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να αναρτηθεί την Παρασκευή 28/9/2018 ή την Δευτέρα 1/10/2018.