Νέα καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις Δημόσιες Επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD (ΠΑΑ) ορίστηκε η 3η Δεκεμβρίου 2018.

Παρακάτω δείτε τα αρχεία που τροποποιούνται:

Τροποποιημένα αρχεία