Η ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ έχει αποστείλει προς έγκριση στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το ΣΧΕΔΙΟ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ιδιωτικές επενδύσεις του LEADER ΠΑΑ. Αυτό συνεπάγεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επίσημη δημοσίευση της πρόσκλησης, ότι εντός του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δημοσίευση, με την καταληκτική ημερομηνία να τοποθετείται στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου.

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία του σχεδίου της πρόσκλησης, αλλά διευκρινίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα αρχεία της επίσημης πρόσκλησης.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ