Παρακάτω μπορείτε να δείτε την 1η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ), του ΜΕΤΡΟΥ 19.2 (LEADER ΠΑΑ) για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Τροποποίηση ΥΑ 19.2 – ιδιωτικά