Την Δευτέρα 3/12/2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων για επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα, στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης προκύπτει ότι υποβλήθηκαν 30 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 7,5εκ ευρώ περίπου.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα ξεκινήσει μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έντυπης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά.