Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει ότι η προκήρυξη των ιδιωτικών επενδύσεων του τοπικού προγράμματος LEADER, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (τμήμα ΠΑΑ), έχει καθυστερήσει διότι διαπιστώθηκε πολλαπλή ασυμβατότητα μεταξύ του εθνικού προτύπου προκήρυξης και των ευρωπαϊκών κανονισμών, γεγονός που επέφερε αλλαγές στο εθνικό πρότυπο προκήρυξης, σε Υπουργικές Αποφάσεις, σε χρηματοδοτούμενες δράσεις και σε προϋποθέσεις χρηματοδότησης.

Η όλη διαδικασία, που διήρκεσε περίπου 3 μήνες, διαφαίνεται ότι αντιμετώπισε τα προβλήματα που πρόεκυψαν. Στο πλαίσιο αυτό, η Αιτωλική Αναπτυξιακή θα αποστείλει τις επόμενες ημέρες την προκήρυξη προς έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (σ.σ. από τον Οκτώβριο έχει ληφθεί η έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), με αναμενόμενο χρόνο δημοσίευση της προκήρυξης τον Μάρτιο του 2019.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο ενδέχεται να δημοσιευθούν και οι προκηρύξεις του τοπικού προγράμματος LEADER (δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις), που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (τμήμα Αλιείας).