Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ θα πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00, στα γραφεία της, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αντικατάσταση Ορκωτών Ελεγκτών, λόγω συνταξιοδότησης
  2. Τροποποίηση Καταστατικού
  3. Διάφορα – ανακοινώσεις

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ