ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

«1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις» που προκήρυξε η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού της Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) CLLD/LEADER» Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Νεοχώρι του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Νεοχωρίου (κτίριο πρώην δημαρχείου) στις 19:30 από στελέχη της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ.

Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των προκηρυσσόμενων Υποδράσεων του Τοπικού Προγράμματος, των όρων και προϋποθέσεων ένταξης, των ποσοστών χρηματοδότησης, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους.