Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε την τροποποιημένη προκήρυξη για τις ιδιωτικές επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER:

1η τροποποίηση 1ης προκήρυξης για ιδιωτικές επενδύσεις

Η τροποποίηση αφορά:

  1. την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας έως την 30/9/2019
  2. την ενσωμάτωση ΚΑΔ στις υποδράσεις 19.2.3.1 (μεταποίηση/τυποποίηση) και 19.2.2.5 (επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών)
  3. την διόρθωση σφαλμάτων