Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, για το έτος 2019 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/8/2019 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού).

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε την πρόσκληση για την ΓΣ και τις οικονομικές καταστάσεις για την διαχειριστική χρήση του 2018:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΓΣ
  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018