Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Χώρας και η ΜΚΟ “Κάκαβος” διοργανώνουν την 1η Γιορτή Βουνού από 03/08/2010 έως 11/08/2010, υπό την αιγίδα του Δήμου Αποδοτίας και με τη συμμετοχή της WWF και της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης πολιτισμού και περιβάλλοντος ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το “αναλυτικό πρόγραμμα” ή/και επικοινωνήστε με τους κ.κ. Παπαδημητρίου Δημήτρη (τηλ. 6936870381) και Μασιάλα Ανδρέα (6936698104).