Στις 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Τροποποίηση καταστατικού
  3. Διάφορα – ανακοινώσεις

 

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στο ακόλουθο αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ