Στον ακόλουθο link μπορείτε να δείτε τον τελικό πίνακα κατάταξης για τις επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΔΠ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΠ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ