Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δημοσιοποιεί διαγωνισμό για την επιλογή συνεργείου καθαριότητας, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 17/1/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ