Ο Δήμος Δομνίστας και η Πανευρυτανική Ένωση, με τη συνδιοργάνωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διοργανώνουν επιστημονικό συνέδριο με θέμα “Ιστορία και πολιτισμός της περιοχής του Δήμου Δομνίστας – Ευρυτανίας”, στις 23 – 24 & 25 Ιουλίου 2010.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν χώρα στο Δ.Δ. Δομνίστας (Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί), στο Δ.Δ. Στάβλοι (Σάββατο απόγευμα) και στην Άμπλιανή (Κυριακή).

 

Οργανωτική Επιτροπή

Κ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης

Α. Φακίτσα, Αντινομάρχης Ευρυτανίας

Κ. Φλώρου, Αρχαιολόγος Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

Ν. Παπαδημητρίου, Αντιδήμαρχος Δομνίστας

Ν. Μπούρας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομνίστας

Δ. Κοντός, Δημοτικός Σύμβουλος

Α. Σταμάτης, Φιλόλογος – Συγγραφέας

Β. Σιορόκος, Ταμίας Πανευρυτανικής Ένωσης

Χ. Σκαρμούτσος, Δημοτικός Σύμβουλος Δομνίστας – Εκπρόσωπος Πολιτιστικών Συλλόγων Άμπλιανης

Δ. Ζούκας, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Στάβλων “η Αγία Παρασκευή”

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Πανευρυτανική Ένωση: 2103240001, 2106920004, 6977366813

Δήμος Δομνίστας: 2237351407, 6972217570 (Δήμαρχος)