Ο Δήμος Ναυπακτίας δημοσίευσε περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου :«Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Πλατάνου για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής»

, το οποίο εντάσσεται στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

Δημοπράτηση Δήμου Ναυπακτίας για ΤΚ Πλατάνου