Στα ακόλουθα αρχεία μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο του τοπικού προγράμματος:

ΥΑ 19.2 – ιδιωτικές επενδύσεις (κωδικοποιημένη)

ΥΑ 19.2 – δημόσιες επενδύσεις (κωδικοποιημένη)

ΥΑ 19.3 – διατοπικά & διακρατικά σχέδια συνεργασίας

ΥΑ 19.4 – λειτουργικές δαπάνες ΟΤΔ (κωδικοποιημένη)