Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει ότι η ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ολοκλήρωσε την διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου της αξιολόγησης των ιδιωτικών επενδύσεων και έδωσε σύμφωνη γνώμη, καθώς δεν προέκυψαν ευρήματα.

Τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, που είναι η ενημέρωση των εν δυνάμει δικαιούχων, εξετάζοντας τις πιθανότητες άμεσης υπογραφής προτεινόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία επιταγχύνει διαδικασίες επόμενων σταδίων για την ταχύτερη ένταξη των επενδύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να συγχαρούμε τα στελέχη της ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την άμεση διεκπαιρέωση των απαιτούμενων διαδικασιών, για ακόμη μια φορά, γεγονός που ενισχύει την προσπάθειά μας σε τοπικό επίπεδο και αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς υλοποίησης του τοπικού προγράμματος.