Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει ότι τα γραφεία της θα παραμείνουν κλειστά το χρονικό διάστημα 16 – 20 Αυγούστου 2010. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν ξανά από το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας από την Δευτέρα 23 Αυγούστου.