Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει ότι έχει υποβληθεί αίτημα υπερδέσμευσης για την χρηματοδότηση του συνόλου των θετικά αξιολογημένων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (χρηματοδότηση από ΠΑΑ). Το αίτημα, ύψους 7,6εκ € περίπου, έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Κατά την διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν προέκυψαν αλλαγές στον πίνακα κατάταξης.