Το Δ.Σ. της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ συνεδρίασε την 6η Σεπτεμβρίου και ασχολήθηκε με το πρόγραμμα LEADER. Παράλληλα, συζήτησε διεξοδικά για τις καταγγελίες που έκαναν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου Ναυπάκτου και για τις παραιτήσεις που υπέβαλαν ο Πρόεδρος κ. Παπαθανάσης και ο Δ/νων σύμβουλος κ. Μπουλές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

  1. Δεν έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις του Προέδρου, κ. Α. Παπαθανάση, και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γ. Μπουλέ, δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα αφού ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι 31-12-2010. Διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω απόφαση δεν συμμετείχαν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι κ.κ. Παπαθανάσης και Μπουλές.
  2. Καταδικάζει τις αβάσιμες και ατεκμηρίωτες αναφορές των κ.κ. Νταουσάνη, Κονίδα και Καρακώστα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπάκτου σε βάρος του Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Γιάννη Μπουλέ τον οποίο στηρίζει ανεπιφύλακτα για το έργο και την ποιότητα των υπηρεσιών που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα στην εταιρεία. Γνωστοποιεί δε ότι η Διοίκηση της εταιρείας (μέλη Δ.Σ, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος)  δεν έχει καμιά ανάμειξη στη διαχείριση των προγραμμάτων, γεγονός που όφειλαν να γνωρίζουν οι καταγγέλλοντες. Τέτοιες συμπεριφορές απαξιώνουν το έργο της Διοίκησης, των εργαζομένων στην εταιρεία και των επιτροπών διαχείρισης των προγραμμάτων με απρόβλεπτες συνέπειες για την εταιρεία και τα προγράμματα που έχει αναλάβει.
  3. Καλεί τους κ.κ. Νταουσάνη, Κονίδα και Καρακώστα, όπως παραστούν και καταθέσουν πλήρη στοιχεία επί των καταγγελιών τους στην ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αιτωλικής Αναπτυξιακής την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 18:00. Διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω απόφαση δεν συμμετείχε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου.
  4. Δηλώνει την αναγνώρισή του στο έργο των Επιτροπών Διαχείρισης των Προγραμμάτων LEADER, οι οποίοι αμερόληπτα, με διαφάνεια και χωρίς αμοιβή διαχειρίζονται τα σχετικά αναπτυξιακά προγράμματα και προσφέρουν ανιδιοτελώς πολύτιμες υπηρεσίες στην εταιρεία και την περιοχή μας.
  5. Καλεί όλους τους υποψήφιους για αξιώματα της αυτοδιοίκησης να μην εμπλέκουν την εταιρεία στον προεκλογικό αγώνα, διότι η εταιρεία ανήκει στην αυτοδιοίκηση και όχι στα πρόσωπα που την διευθύνουν προσωρινά.
  6. Το αίτημα της παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ. θα επανεξεταστεί σε επόμενο Δ.Σ., δεδομένου αφενός ότι κατά δήλωσή του στο Δ.Σ. η παραίτησή του είναι οριστική και αμετάκλητη και αφετέρου της δέσμευσής του στο Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπάκτου. Επίσης, θα επανεξεταστεί το αίτημα παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ναύπακτος  6-9-2010

Τα μέλη του Δ.Σ