Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Ναυπακτίας “ο Ανεμογιάννης” ολοκλήρωσε την διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχων του έργου “Εμπλουτισμός ιματιοθήκης με παραδοσιακές φορεσιές Ναυπακτίας”, προϋπολογισμού 37.600,04€. Το έργο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής.