Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα “ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ” παρατάθηκε έως την 22α Νοεμβρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/proKResultsFull.asp?id=110