Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ” παρατάθηκε έως την 20η Δεκεμβρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/proKResultsFull.asp?id=124