Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER. Η επικαιροποίηση αφορά τις υποδράσεις 19.2.3.4 και 19.2.3.5.

Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν προοδευτικά και τα υπόλοιπα 26 θετικά αξιολογημένα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΠΑΑ (1η φάση χρηματοδότησης)