Η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα “Μεταποίηση στις νέες συνθήκες” παρατείνεται έως την 12η Ιανουαρίου 2011 και ώρα 14:00.