Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης 42 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ), της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 11,8εκ € και δημόσιας δαπάνης 6,6εκ €.

Τις επόμενες ημέρες θα κληθούν οι δικαιούχοι να υπογράψουν τις απαιτούμενες συμβάσεις με την Αιτωλική Αναπτυξιακή, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης και πληρωμών.

Επιπρόσθετα, η Αιτωλική Αναπτυξιακή ανακοινώνει ότι έχει λάβει την προβλεπόμενη προκαταβολή του 1,1εκ € για τις πρώτες πληρωμές των δημοσίων και ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων.

Η συνεργασία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, των τοπικών αρχών, των τοπικών φορέων και των επενδυτών αποδίδει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, σε μια δύσκολη υγειονομικά και οικονομικά περίοδος, αναπτύσσοντας οικονομική δραστηριότητα και υποδομές, που αφενός περιορίζουν την οικονομική ύφεση σε τοπικό επίπεδο, αφετέρου δημιουργούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την μελλοντική βελτίωση της οικονομικής θέσης της περιοχής και των κατοίκων της. Παράλληλα με την χρηματοδότηση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, η Αιτωλική Αναπτυξιακή θα αναπτύξει συμπληρωματικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του τουρισμού και του αγροδιατροφικού τομέα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ