Το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας συνεδριάζει την  Κυριακή  20-3-2011 και ώρα 6:00 μ.μ στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Συζήτηση επί επερωτήσεων του δημοτικού συμβούλου κ. Καρακώστα αναφορικά με την Αναπτυξιακή Ναυπάκτου, το κτίριο του ΕΠΑΛ, το Ξενία, την πλαζ και τους ημιυπαίθριους χώρους.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παροχή εγγύησης εκ μέρους του δήμου Ναυπακτίας για τραπεζικό δάνειο ύψους 600.000 ευρώ από την ΔΕΥΑΝ για την εξόφληση του οφειλομένου ΦΠΑ του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου».
 2. Συζήτηση για την αύξηση ή μη των ανταποδοτικών τελών του δήμου  για το οικ. Έτος 2011.
 3. Συζήτηση επί της υπ’ αριθ.1/2011 απόφασης της τοπικής κοινότητας Γαλατά της δημοτικής ενότητας Χάλκειας για την απόσχιση από το δήμο Ναυπακτίας και την ένταξή της στο δήμο Ι.Π Μεσολογγίου.
 4. Συζήτηση επί της γνώμης του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας Περιθωρίου της δημοτικής ενότητας Χάλκειας για την απόσχιση από το δήμο Ναυπακτίας και την ένταξή της στο δήμο Μεσολογγίου.
 5. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 6. Καθορισμός αριθμού ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ναυπάκτου.( εισήγηση  υπηρεσίας).
 7. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 43/2010 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου πρώην δήμου Ναυπάκτου (Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων).   
 8. Λήψη απόφασης  για την εκμίσθωση του περιβαλλοντικού κέντρου και του παρακείμενου οικήματος (καφενείο) της τοπικής κοινότητας  Λεύκας της δημοτικής ενότητας Αποδοτίας. (εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας και θετική γνώμη του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας Λεύκας).
 9. Επικαιροποίηση ή τροποποίηση της υπ’ αριθμ.161/2010 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του πρώην Δήμου Αποδοτίας αναφορικά με τη μίσθωση  κτιρίου  το οποίο  βρίσκεται επί της οδού Μαιζώνος 17 στην Πάτρα  και ανήκει στο κληροδότημα «Δ.Πλούμη» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  της νέας σύμβασης μίσθωσης.
 10. Ορισμός οικονομικού αντιπροσώπου  στο κληροδότημα «Δημητρίου Πλούμη» της τοπικής κοινότητας Αμπελακιώτισσας της Δημοτικής  Ενότητας   Αποδοτίας.
 11. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών για την οδική ασφάλεια οδικού δικτύου» (προϋπολογισμού 11.350 ευρώ-εισήγηση δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας του δήμου).
 12. Απολογισμός οικ. Έτους 2010 κληροδοτήματος Λεωνίδα και Πολυξένη Τσώνη.
 13. Προϋπολογισμός οικ. Έτους 2011 κληροδοτήματος Λεωνίδα και Πολυξένη Τσώνη.
 14. Ορισμός εκπροσώπων δήμου στην επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (Leader Αλιείας).
 15. Έγκριση τεχνικής περιγραφής της ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση αναμεταδότη στην τοπική κοινότητα Κλεπάς δημοτικής ενότητας Πλατάνου.
 16. Υποβολή αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την διατήρηση σε κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου  μεγάλου  κυβισμού( εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας Δήμου).
 17. Έγκριση αιτήματος της τοπικής κοινότητας Αντιρρίου για την μεταφορά της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι» από το πρώην κοινοτικό κατάστημα Μακύνειας στο πρώην δημοτικό σχολείο Αντιρρίου.
 18. Έγκριση αιτήματος της τοπικής κοινότητας Αντιρρίου για την συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος ΕΛΤΑ Αντιρρίου και την  εγκατάσταση μηχανήματος ΑΤΜ.
 19. Έγκριση αιτήματος της τοπικής κοινότητας Αντιρρίου για την εγκατάσταση μηχανήματος ΑΤΜ σε προσβάσιμο σημείο (πρώην δημαρχείο ή πλατεία τριγώνου- υπάρχουσα κτιριακή εγκατάσταση ).
 20. Ορισμός γνωμοδοτικής επιτροπής σχετικά με αιτήσεις πολιτών για τροποποίηση σχεδίου πόλεως. (εισήγηση Τμήματος Σχεδίου πόλης της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.)
 21. Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις του από 6/8/1998 ΠΔ (ΦΕΚ 195/Α/21-8-98) (εισήγηση Τμήματος Μελετών και Έργων  της δ/ νσης τεχνικών υπηρεσιών  του Δήμου.)
 22. Έγκριση εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ (εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας)
 23. Έγκριση για την  συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Η ώρα της  Γης» με την μη κερδοσκοπική οργάνωση «Πράσινο +Μπλε».
 24. Έγκριση απολογισμών Δημοτικών-Παιδικών Βρεφονηπιακών σταθμών οικ. Έτους 2010.
 25. Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του πρώην δήμου Αποδοτίας που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 26. Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού και ορισμός διαχειριστή για το συγχρηματοδοτούμενο έργο: «Κατασκευή πλατείας Δ.Δ Άνω Χώρας»
 27. Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού και ορισμός διαχειριστή για το συγχρηματοδοτούμενο έργο: «Αποκατάσταση Ηγουμενείου Ι.Μ Αμπελακιώτισσας»
 28. Παράταση  προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΔ Παλαιοπύργου.(Πλακοστρώσεις, Τσιμεντοστρώσεις, Τοιχία λιθοδομές»  Δήμου  Πυλλήνης (εισήγηση της ΤΥΔΚ). 
 29. Παράταση  προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών αυλάκων Δ.Δ Μακύνειας» Δήμου Αντιρρίου (εισήγηση της ΤΥΔΚ). 
 30. Παράταση  προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή γέφυρας στη θέση Σπηλέικα Δ.Δ Γαλατά»  Δήμου  Χάλκειας (εισήγηση της ΤΥΔΚ). 
 31. Παράταση  προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τεχνικών-αναπλάσεις-οδοποιία Τ.Δ Μακύνειας» Δήμου Αντιρρίου (εισήγηση της ΤΥΔΚ). 
 32. Παράταση  προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση-Ανακαίνιση Δημαρχείου και παραδοσιακών κτιρίων Δήμου  Πυλήνης»( εισήγηση ΤΥΔΚ)
 33. Παράταση των συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για την ολοκλήρωση των  έργων «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό του ΟΕΚ Ι και ΙΙΙ»  (εισήγηση της δ/νσης  τεχνικών  υπηρεσιών του Δήμου). 
 34. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου σε πλατεία Κοσμά Αιτωλού» του τέως Δήμου Αντιρρίου (εισήγηση της  δ/νσης  τεχνικών  υπηρεσιών της Ι.Π. Μεσολογγίου).  
 35. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα  ΤΔ Γάβρου, Ανθόφυτου, Μηλιάς Δορβιτσάς» ( εισήγηση ΤΥΔΚ).
 36. Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ  Σίμου» (εισήγηση ΤΥΔΚ).
 37. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή Αδρευτικών Αυλάκων» του τέως Δήμου Αντιρρίου.(εισήγηση της  δ/νσης  τεχνικών  υπηρεσιών της Ι.Π. Μεσολογγίου). 
 38. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναπλάσεις Τ.Δ. Δήμου Πυλήνης» του τέως Δήμου Πυλήνης.(εισήγηση της  δ/νσης  τεχνικών  υπηρεσιών της Ι.Π. Μεσολογγίου).