Το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας συνεδριάζει την Παρασκευή 15/04/2011 και ώρα 20:00, στο Δημοτικό Κτίριο του ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

      

1.      Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, για το κλείσιμο των παραλιών  Γριμπόβου και Ψανής

2.      Πρόταση της επιτροπής ελεγχόμενης στάθμευσης για επανεξέταση της σύμβασης  ελεγχόμενης στάθμευσης.

3.      Εισήγηση του τμήματος σχεδίου πόλεως  της Δ/νσης  τεχνικών υπηρεσιών του  Δήμου για την προτεινόμενη τροποποίηση-αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου, παραδοσιακός  πυρήνας  εντός των  τειχών  του Κάστρου.

4.      Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης στην περιοχή πλησίον του σουπερ μάρκετ Βερόπουλος.(ιδιοκτησία Γαλάνη εισήγηση από το τμήμα σχεδίου Πόλεως  της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.)

5.      Εισήγηση για παράταση της μελέτης «Κτηματογράφηση Δυτικής Ανατολικής επέκτασης  σχεδίου πόλης Ναυπάκτου».

6.      Κατανομή πιστώσεων στα σχολεία  της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση  των  λειτουργικών τους δαπανών  για το έτος 2011 (εισήγηση ΔΕΠ).

7.      Έγκριση του απολογισμού του ΚΑΠΗ του πρώην Δήμου Ναυπάκτου.(εισήγηση οικ. Υπηρεσίας του Δήμου) 

8.      Παραλαβή  της γεωλογικής μελέτης  του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ        Καλλονής» (εισήγηση της ΤΥΔΚ).

9.      Παραλαβή περιβαλλοντικής προμελέτης του έργου «Τοποθέτηση νέου αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ  Κυδωνιάς» (εισήγηση πρώην ΤΥΔΚ).

10.  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 22/2011 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου(ορισμός αναπληρωματικών μελών και γραμματέα στη  φορολογική επιτροπή).

11.  Παράταση συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Κατασκευή πυλώνων φωτισμού για το  γήπεδο Αντιρρίου» (εισήγηση πρώην ΤΥΔΚ).

12.  Λήψη απόφασης για τον τρόπο καταπολέμησης  του  δάκου της  ελιάς  για  το έτος 2011.(εισήγηση του τμήματος ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου της περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/νίας).

13.  Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης  για τη χορήγηση μίας άδειας στάθμευσης MEA    στην οδό  Κοτίνη 5  ( σχετική απόφαση  επιτροπής  ποιότητας ζωής).

14.  Παραχώρηση χώρου προς το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Ναυπάκτου για την διενέργεια εξετάσεων (εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας και απόφαση  της επιτροπής ποιότητας ζωής)

15.  Τοπική κανονιστική απόφαση ρύθμισης της κυκλοφορίας  για την Μεγάλη Παρασκευή.

16.  Τοπική κανονιστική απόφαση ρύθμισης της κυκλοφορίας  για την διοργάνωση του 5ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Ο Γύρος της Ναυπάκτου»

17.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναπλάσεις Τ.Δ δήμου Πυλήνης» του Δήμου Πυλήνης.(εισήγηση Τεχνικής Υπ. Ι.Π. Μεσολογγίου).

18.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σίμου».(εισήγηση ΤΥΔΚ)

19.  Έγκριση 1ουΑ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή αρδευτικών αυλάκων» του Δήμου Αντιρρίου (εισήγηση Τεχνικής Υπ. Ι.Π.Μεσολογγίου).

20.  Έγκριση του 1ουΑ.Π.Ε. του έργου «Ανακαίνιση-εργασίες συντήρησης Δημοτικού καταστήματος  Τ.Κ. Μακύνειας

21.  Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Ναυπακτίας. (εισήγηση της ΔΕΠ)