Στις 6/11/2020 ξεκίνησε και ο κύκλος των πληρωμών για τις επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Οι πρώτες πληρωμές αφορούν τμήμα των επενδύσεων δημοσίου χαρακτήρα:

  • “Πολυχώρος Μανιταριού Κεντρικής στην Ορεινή Ναυπακτία”, με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας
  • “Εμπλουτισμός ιματιοθήκης με παραδοσιακές φορεσιές Ναυπακτίας”, με δικαιούχο τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Χορευτικό Όμιλο Ναυπακτίας “Ο Ανεμογιάννης”

Συνολικά διατέθηκε το ποσό των 21.562,76€, με τις πληρωμές των επενδύσεων δημοσίου χαρακτήρα να αναμένεται να ανέλθουν σε 120.000€ έως 31/12/2020 και σε 2.500.000€ έως 31/12/2021.

Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε για το “άνοιγμα” της διαδικασίας των πληρωμών ιδιωτικών επενδύσεων,  οι οποίες θα ανέλθουν σε 1.500.000€ έως την 31/12/2020, αναμένοντας την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η βούλησή μας για την ενίσχυση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας παραμένει αταλάντευτη, παρά την επιβάρυνση των επιδημιολογικών δεδομένων.  Το άριστο κλίμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης που έχει επιτευχθεί τόσο με τους δικαιούχους, όσο και με υπερκείμενες αρχές (ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΥΔ ΠΑΑ, ΕΥΕ ΠΑΑ) αποτελεί στέρεη βάση για την επίτευξη των στόχων του τοπικού προγράμματος και των δικαιούχων.