Η Αιτωλική Αναπτυξιακή θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη με θέμα “Προετοιμασία πληρωμών ιδιωτικών επενδύσεων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER”, την Δευτέρα 9/11/2020 και ώρα 14:00, με τους δικαιούχους των ιδιωτικών επενδύσεων και τους συνεργάτες τους.

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης είναι η παροχή απαιτούμενων πληροφοριών και ο προγραμματισμός ενεργειών, προκειμένου οι δικαιούχοι να προετοιμάσουν τα αιτήματα πληρωμής και τυχόν αιτήματα τροποποιήσεων, ώστε να κερδηθεί χρόνος έως το επικείμενο “άνοιγμα” της διαδικασίας πληρωμών ιδιωτικών επενδύσεων, με την διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δικαιούχοι έχουν ήδη ενημερωθεί για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης, με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στο ΠΣΚΕ.

Εκτιμάται ότι έως 31/12/2020 θα δημιουργηθούν ανάγκες πληρωμών ύψους 1.500.000€ για ιδιωτικές επενδύσεις, γεγονός που συνεπάγεται ότι το άριστο κλίμα συνεργασίας που έχει επιτευχθεί με τους δικαιούχους πρέπει να μετουσιωθεί σε συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες, που θα οδηγήσουν σε κάλυψη των αναμενόμενων αιτημάτων πληρωμής.

Οι παρούσες υγειονομικές συνθήκες και οι αναμενόμενες επιπτώσεις τους σε οικονομικό επίπεδο επιβάλλουν, σε όλους μας, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση κάθε απαιτούμενης ενέργειας για την ενίσχυση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.