Τα στελέχη της Αιτωλικής Αναπτυξιακής θα συμμετάσχουν στο εξ’ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα “Εκπαίδευση στη Διαχείριση Πληρωμών Ιδιωτικών Έργων του Υπομέτρου 19.2″ & ” Καταχώρηση Αιτήματος Μερικής Πληρωμής”, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23/11/2020.

Επί της ουσίας πρόκειται για την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΜΟΔ, γεγονός που συνεπάγεται το “άνοιγμα” της διαδικασίας για την πληρωμή ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι δικαιούχοι του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER έχουν ξεκινήσει διαδικασίες συγκέντρωσης δικαιολογητικών και τεκμηρίωσης δαπανών, ενώ η Αιτωλική Αναπτυξιακή έχει καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο για την ικανοποίηση υψηλού αριθμού αιτημάτων πληρωμής εντός 30 ημερών, παρά τις ειδικές συνθήκες εργασίας λόγω COVID 19.

Οι πληροφορίες και το υλικό του σεμιναρίου θα διοχετευθούν στους δικαιούχους του τοπικού προγράμματος, ώστε τα υποβαλλόμενα αιτήματα πληρωμής να μην παρουσιάζουν προβλήματα κατά την ελεγκτική διαδικασία.

Δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ