Στις 18/12/2020 πραγματοποιήθηκε η 2η πληρωμή του επενδυτικού σχεδίου δημοσίου χαρακτήρα “ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ”, με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 11.572,30€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 66,24% του προϋπολογισμού του έργου
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 42.435,06€