Η Αιτωλική Αναπτυξιακή απέστειλε επιστολή στους δικαιούχους ιδιωτικών επενδύσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, προκειμένου να τους ενημερώσει αναφορικά με τις καθυστερήσεις των πληρωμών και να τους κοινοποιήσει την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Αγαπητοί συνεργάτες,
Το σύστημα πληρωμών ιδιωτικών επενδύσεων δεν έχει ενεργοποιηθεί, καθότι έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στην διασύνδεση των πληροφορικών συστημάτων ΠΣΚΕ & ΟΠΣΑΑ. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, προσπαθούν να επιλύσουν τα τεχνικά προβλήματα, ώστε άμεσα να δοθεί η δυνατότητα επιχορήγησης των εξοφλημένων δαπανών των δικαιούχων.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ενδέχεται το σύστημα πληρωμών να τεθεί σε λειτουργία την Δευτέρα 21/12/2020. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος πληρωμών, η εταιρεία μας θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη την περίοδο των εορτών, ώστε να ανταποκριθεί στις διαχειριστικές διαδικασίες των αιτημάτων πληρωμής, καθότι αποτελεί προτεραιότητά μας η επιχορήγηση των εξοφλημένων δαπανών σας.
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι με την ενεργοποίηση του συστήματος πληρωμών πρέπει να επανυποβληθεί το σύνολο των αιτημάτων τροποποιήσεων, μέσω του ΠΣΚΕ, είτε αυτές έχουν εγκριθεί από την εταιρεία μας και την ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (σ.σ. όπου απαιτείται) είτε όχι.
Οποιαδήποτε νέα πληροφορία και οι οδηγίες υποβολής των αιτημάτων στο ΠΣΚΕ θα σας κοινοποιηθούν άμεσα, με το που μας αποσταλούν, προκειμένου να προγραμματίσετε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τις απαιτούμενες ενέργειες. Στην παρούσα φάση, σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία εκδόθηκε στις 4/12/2020.
Ελπίζουμε όλοι μας ότι θα καταστεί άμεσα δυνατή η πληρωμή των εξοφλημένων δαπανών σας, ώστε να ανταποκριθείτε στις λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις σας και να συνεχίσετε απρόσκοπτα την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας διαθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό του 1.000.000€ για την άμεση πληρωμή των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων.
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.”

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ