Στις 21/12/2020 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για τα επενδυτικά σχέδια δημοσίου χαρακτήρα, της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας, με τίτλο:

Α. “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΜΟΥΛΑΔΑΣ”

Β. “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥΝΤΟΥ”

Το συνολικό ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 16.300,00€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • το 55,62% του προϋπολογισμού του έργου “Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Μαμουλάδας”
  • το 59,35% του προϋπολογισμού του έργου “Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Πούντου”
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 58.735,06€