Στις 29/12/2020 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το επενδυτικό σχέδιο δημοσίου χαρακτήρα με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 7.300,00€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • το 27,56% του προϋπολογισμού του έργου
  •  το ποσό των 66.035,06€ σε δημόσιες επενδύσεις