Στις 21/1/2021 πραγματοποιήθηκε η 3η πληρωμή του επενδυτικού σχεδίου δημοσίου χαρακτήρα “Εμπλουτισμός ιματιοθήκης με παραδοσιακές φορεσιές Ναυπακτίας”, με δικαιούχο τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Χορευτικό Όμιλο Ναυπακτίας “Ο Ανεμογιάννης”. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 11.172,40€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 80,05% του προϋπολογισμού του έργου
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 77.207,46€