ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (15/05/2011)

         Σας  προσκαλούμε την Κυριακή 15-5-2011, και ώρα 19:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτημα του Σωματείου Καφεπωλών Εστιατορίων Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών «Ο Ανεμογιάννης» για επανεξέταση της 125/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Εκμίσθωση της λουτροπηγής Στάχτης τη δημοτικής ενότητας Πυλήνης για τη λουτρική περίοδο του 2011 (εισήγηση  της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου).
 3. Εκμίσθωση της ξενοδοχειακής μονάδας της τοπικής κοινότητας Τερψιθέας της δημοτικής ενότητας Αποδοτίας (εισήγηση της  Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών του  Δήμου).
 4. Λύση της σύμβασης μίσθωσης και δημοπράτηση εκ νέου  δημοτικού κτίσματος Γαβρολίμνης εμβαδού 46.18 τ.μ.
 5.  Μίσθωση δημοτικής  έκτασης 500 τ.μ.  στο ύψωμα «Ξεροβούνι» πλησίον της τοπικής κοινότητας  Καστανιάς .
 6. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου  για την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία «CARDIOΕXPRESS».
 7. Αποδοχή ποσού 12.681,34 ευρώ από χρηματοδότηση του Γ. ΠΕΠ    Δυτικής Ελλάδος «Αποχέτευση όμβριων Τ.Κ. Αντιρρίου» (εισήγηση  οικονομικής υπηρεσίας).
 8. Έγκριση του   απολογισμού  του κληροδοτήματος «Δ. Πλούμη» για το οικ. Έτος  2010.
 9. Έγκριση  του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Δ Πλούμη»   για το οικ. έτος 2011.
 10. Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας  Αμπελακιώτισσας της Δημοτικής ενότητας  Αποδοτίας  για την είσπραξη ποσού 12.000 ευρώ από τη τράπεζα Πειραιώς  για τη χορήγηση  υποτροφιών  του κληροδοτήματος «Δ.Πλούμη»(εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας).
 11. Εγγύηση του Δήμου για την έκδοση   από τη ΔΚΕΑΝ  εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 12. Εγγύηση του Δήμου για  την έκδοση από τη ΔΚΕΑΝ  εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης  της δραστηριότητας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
 13. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου  στη ΔΚΕΑΝ
 14. Παραχώρηση στη ΔΚΕΑΝ της χρήσης οχημάτων του δήμου για τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ.
 15. Έγκριση του πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής τροποποιήσεων σχεδίου Πόλεως Ναυπάκτου.
 16. Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης  της μελέτης του Γ.Π.Σ. (εισήγηση του τμήματος σχεδίου Πόλεως  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου).
 17. Δωρεάν παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του αγροτικού ιατρείου  Γαβρολίμνης.
 18. Αίτημα της Αδελφότητας των εν Αθήναις και Απανταχού Καταφυγιωτών Ναυπακτίας για την παραχώρηση της χρήσης του πρώην δημοτικού σχολείου της τοπικής κοινότητας Καταφυγίου δημοτικής ενότητας Αποδοτίας.
 19. Διοργάνωση  ημερίδας με θέμα «Πολιτισμός-Οικονομία-Ανάπτυξη»
 20. Διοργάνωση εβδομάδας  περιβάλλοντος από 6 έως 12 Ιουνίου 2011.
 21. Προσωρινή  διακοπή  της κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε τμήματα του παραλιακού δρόμου της Παλαιοπαναγιάς.
 22. Ηλεκτροδότηση του χώρου στάθμευσης των οχημάτων του δήμου στην Τ.Κ Βομβοκούς.
 23. Αντικατάσταση συμβατικών  φαναριών στον οικισμό (Μπανιά) της ΤΚ  Βλαχομάνδρας της δημοτικής ενότητας  Ναυπάκτου.
 24. Παράταση  προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών του έργου « Επούλωση λάκκων-συντήρηση οδών αντιμετώπιση βλαβών οδοστρωμάτων έδρας εισήγηση της Δ/νσης  τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου).
 25. Παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις στη τοπική κοινότητα  Περδικόβρυσης  της Δημοτικής ενότητας Πλατάνου» (εισήγηση της Δ/νσης  τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου  Ι.Π. Μεσολογγίου).
 26. Παράταση  προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχων  αντιστήριξης  στη  τοπική κοινότητα  Κλεπάς  της Δημοτικής  ενότητας Πλατάνου»  (εισήγηση της Δ./νσης  τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου  Ι.Π  Μεσολογγίου).
 27. Παράταση  των συμβάσεων  μεταξύ Δήμου  και Οργανισμού Εργατικής κατοικίας για την  ολοκλήρωση των έργων «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό του ΟΕΚ   Ι  και  ΙΙΙ  μέχρι 30-9-2011(εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου).
 28. Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  (τακτοποιητικός)  του έργου «Κατασκευή πυλώνων φωτισμού για το Γήπεδο Αντιρρίου» (Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου).
 29. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα – τακτοποιητικού του έργου «Επούλωση λάκκων-συντήρηση οδών αντιμετώπιση βλαβών οδοστρωμάτων έδρας (εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου).
 30. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ  Γάβρου, Ανθόφυτου, Μηλιάς και Δορβιτσάς»( εισήγηση  της πρώην ΤΥΔΚ).
 31. Ορισμός ενός εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 998/79 με θέμα τον αποτερματισμό και οροθέτηση αναδασωτέας έκτασης «Φρούριο Ναυπάκτου» (έγγραφο δασαρχείου Ναυπάκτου).