Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιείται δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος πληρωμών για τις ιδιωτικές επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες (ΕΥΕ, ΜΟΔ, ΕΥΚΕ, ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας). Στην δοκιμαστική λειτουργία συμμετέχουν δυο επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης, ύστερα από τυχαία επιλογή, με δικαιούχους την “ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” και την “WESTLAND FRUIT ΕΠΕ”.

Σήμερα (9/2/2021) ολοκληρώθηκε η διαδικασία και πληρώθηκε το επενδυτικό σχέδιο LD311-0050587, με δικαιούχο την “ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, με το ποσό των 57.100,00€. Τις επόμενες ημέρες, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την WESTLAND FRUIT ΕΠΕ και την αποστολή του τελικού εγχειριδίου πληρωμών από την ΕΥΕ ΠΑΑ θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων τροποποιήσεων και πληρωμών για το σύνολο των δικαιούχων του τοπικού προγράμματος.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 23,54% του προϋπολογισμού του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 57.100,00€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 77.207,46€