Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 και ώρα 19:00, στα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, πραγματοποιείται η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού εταιρικής χρήσης 2010 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης
 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση του 2011
 4. Τροποποίηση άρθρων καταστατικού
 5. Έγκριση απόφασης 1ου θέματος της υπ' αριθμ. 179/23-12-2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
 6. Έγκριση απόφασης 2ου θέματος της υπ' αριθμ. 180/14-03-2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
 7. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 8. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 9. Ανακοινώσεις
 
Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως ακολούθως:
 • Δήμος Ναυπακτίας: 71,95%
 • Δήμος Δωρίδας: 8,57%
 • Δήμος Καρπενησίου: 6,22%
 • Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: 4,03%
 • Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου: 3,62%
 • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου – Ναυπακτίας: 1,71%
 • Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α΄ Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας: 1,34%
 • Δήμος Θέρμου: 1,18%
 • ΤΕΔΚ Ν. Αιτωλοακαρνανίας: 0,59%
 • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωρίδας: 0,28%
 • Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ναυπακτίας & Δωρίδας: 0,24%
 • Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας: 0,14%
 • Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου: 0,08%
 • Σύλλογος ΑμΕΑ ΑΛΚΥΟΝΗ: 0,04%
 • Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Αιτωλικού "Ο Ντολμάς": 0,01%
 • ΤΕΕ Παράρτημα Ν. Αιτωλοακαρνανίας: 0,01%